ArkNat Komponerar

EN UDDA UTFLYKT


ArkNat är något så udda som en arkitekturfestival som utmynnar i vindskydd som står öppna för alla att besöka. Det är inte en festival i den vanliga bemärkelsen, snarare är det en workshop för arkitekturstudenter där de träffas för att rita, planera och bygga vindskydd som sedan lämnas på sin plats i naturen.

Konceptet ArkNat dök för första gången upp 2017 i världsarvet Höga Kusten där Jerry Engström från Friluftsbyn i samarbete med Martin Björklund och Kristina Tengstrand från Sweco Architects bjöd in studenter för att skapa tre unika vindskydd utmed vandringslederna i området.

Vid den andra ArkNat-festivalen 2018 byggdes vindskyddet Komponerar vid hamnen i Näske. Uppfört mellan småbåtshamnen och byvägen är det kanske mer lämpat för en rast än för övernattning, även om det senare är fullt möjligt för två personer. Vindskyddet står mitt i ett abstrakt rutnät av nakna träbitar som ska föra tankarna till det lokala, numera nedlagda, sågverket. Själva fasaden är byggd av träbitar från samma industri, men som hittats i vattenbrynet och med tiden kommer stolparna och fasaden att åldras i olika takt och förändra vindskyddets utseende.

ArkNat Komponerar skapades av Anna Jändel från Sveriges Lantbruksuniversitet, Malgorzata Lisowska från Trondheim School of Architecture, Tommy Vince från Umeå Arkitekthögskola, Ellen Fällström, från Lunds Tekniska Högskola och Pia Schneider från Technical University of Munich.

Vindskyddet Komponerar återfinns utmed Höga Kusten-leden Etapp 10.


ArkNat Komponerar

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps