ArkNat Over The Edge

EN UDDA UTFLYKT


ArkNat är något så udda som en arkitekturfestival som utmynnar i vindskydd som står öppna för alla att besöka. Det är inte en festival i den vanliga bemärkelsen, snarare är det en workshop för arkitekturstudenter där de träffas för att rita, planera och bygga vindskydd som sedan lämnas på sin plats.

Konceptet ArkNat dök för första gången upp 2017 i världsarvet Höga Kusten där Jerry Engström från Friluftsbyn i samarbete med Martin Björklund och Kristina Tengstrand från Sweco Architects bjöd in studenter för att skapa tre unika vindskydd utmed vandringslederna i området.

Vindskyddet ”Over the edge” är byggt över ett äldre och nedgånget vindskydd som redan fanns på toppen av Kulberget. Det gamla vindskyddets grund och tak var illa åtgånget men kunde återanvändas bevaras inbyggt i det nya.

När man når Over the edge möts man först av en ramp och en trappa ner till själva väderskyddet som rymmer två sovande. Därifrån kan man sedan fortsätta ut på en brygga ut över klippkanten för att beskåda en av de vackraste utsikterna på hela leden.

ArkNat Over the edge skapades 2017 av Anders Thelaus från Chalmers school of architecture, David Grahn Hellberg från Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Anastasiia Ignatova från Trondheim School of Architecture, Hanna Järbel från Chalmers school of architecture och Vide Edenor från Umeå School of Architecture.

Vindskyddet Over the edge återfinns utmed Höga Kusten-leden Etapp 1.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: ArkNat
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 62.80932, 18.05345
  • Adress: Kulberget, 872 94 Sandöverken
Öppna i Google Maps