Batteribacken

EN UDDA UTFLYKT


Kriget mellan Sverige och Ryssland, även känt som Finska kriget eller 1808-1809 års krig, utkämpades främst på svenska sidan av Bottenviken. Konflikten började med att Ryssland anföll Finland och delar av norra Sverige för att utöka sitt territorium.

Efter flera stora slag och belägringar ingicks en vapenvila i Frostkåge norr om Skellefteå den 2 september 1809. Freden som undertecknades senare samma år innebar stora territoriella förluster för Sverige, inklusive hela Finland, Åland och delar av Västerbotten och Lappland som överlämnades till Ryssland.

Under kriget dog minst 30 000 människor. En tredjedel av alla soldater som sattes in i strid dog av olika sjukdomar som spreds i de trånga och ohygieniska förhållandena.

Batteribacken strax utanför Björna är ett av flera försvarsverk utmed Gideälven som uppfördes under kriget för att hindra ryska trupper från att tåga in i Ångermanland norrifrån. Från Björna gick en huvudväg till det strategiskt viktiga Själevad så det föll sig naturligt att placera en av skansarna i närheten av byn.

Det som idag återstår av Batteribacken är en rekonstruktion gjord efter beskrivningar av den då 90-åriga Sven Lundberg i boken ”Björna genom tiderna” skriven av Uno Johansson.

Det kan vara lite besvärligt att hitta till Batteribacken, men följ koordinaterna och parkera bilen när vägen blir för dålig. Håll sedan utkik efter en snitslad stig in i skogen. När man till slut hör Gideälvens brus bör man också se timmerkonstruktionen med kanonen på toppen.


Batteribacken i Björna

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps