Genesmons Arkeologiska Friluftsmuseum

EN UDDA UTFLYKT


Genesmon arkeologiska friluftsmuseum är både en utgrävd och undersökt bosättning från romersk järnålder och en övergiven upplevelsepark där man försökt rekonstruera byn så som den kan ha sett ut.

Omkring 100 e.kr. kom en familj till vad som då var en udde vid havet och valde att slå sig ner på platsen. Först uppfördes ett långhus, en sädeslada och en verkstadsbyggnad. Senare tillkom flera andra byggnader så som en smedja, en verkstad för bronsgjutning och en vävgrop. Totalt fann man vid utgrävningarna spår efter 13 byggnader som alla hört till samma gård.

Familjen var bofasta bönder som levde både av djurhållning och odling samtidigt som man jagade och samlade. Smedjan och bronsfynd visar på att de var välbärgade och troligtvis tillhörde gården en regional storman. Totalt bodde det uppåt 20 personer på gården i olika generationer och runt omkring husen har man hittat 13 synliga gravhögar, alla med en person begraven.

Gården på Genesmon var bebodd i omkring 500 år innan den lämnades för en ny boplats. Med landhöjningen drog sig havet tillbaka och när den arkeologiska utgrävningen påbörjades 1977 låg resterna 20 meter över havet i en tallmon. Området med gården är idag utmärkt med skyltar och stolpar som visar var de olika husen låg.

Den frilagda gården är ett intressant besöksmål i sig men 500 meter öster om utgrävningen finns, eller fanns, också Gene Fornby. Under 1990-talet byggdes en rekonstruktion av gården upp för att kunna visa hur livet kunde ha sett ut under järnåldern. Husen följde samma dimensioner och placering som originalet, med ett långhus på 40 x 9 meter klätt med nävertak och med risflätade väggar.

Verksamheten på Gene Fornby lades ner 2005 och då upphörde också underhållet av byggnaderna. Så sent som hösten 2021 kunde besökare ändå utforska de olika husen på egen hand men 2022 bestämde kommunen att rasrisken gjorde det omöjligt att på ett säkert sätt visa upp byggnaderna. Idag är de tyvärr bakom stängsel och kommer förmodligen att rivas.

Genemons skyltade utgrävning är fortfarande väl värt ett besök för alla som är nyfikna på hur livet under järnåldern kunde te sig. Parkering och ledad stig finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 63.24952, 18.69548
  • Adress: Genesmon, 892 32 Domsjö
Öppna i Google Maps