Nordingrå Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Nordingrås första kyrka uppfördes någon gång på 1200-talet. Ursprungligen var det en relativt liten kyrka som bara mätte 7 gånger 7 meter invändigt och var försedd med ett smalt kor. Genom åren kom kyrkan att utvidgas flera gånger och till slut var det Ångermanlands största medeltidskyrka, med plats för 600 personer.

Vid slutet av 1700-talet var kyrkan däremot i mycket dåligt skick. Förfallet hade gått så långt att valvet ovanför koret rasat ner och krossat flera gravstenar. Vid en häradssyn 1795 dömdes kyrkan ut och församlingen ålades att göra omfattande renoveringar. Kyrkan hade blivit för liten så istället beslutade man att riva den gamla och bygga en ny, något som prosten motsatte sig. Istället fick man riva den gamla kyrkan i smyg medan prosten var bortrest och slapp på så sätt underhålla två kyrkor samtidigt.

Nordingrå kyrkoruin grävdes ut och konserverades första gången 1939 och senast nu på 2000-talet. I relation till andra kyrkoruiner är den idag mycket välbehållen. Om kvällarna är den ljussatt och runt omkring sitter porträtt tagna från kyrkans altarskåp. I det hela är det en ganska tillrättalagd ruin, men har man vägarna förbi Nordingrå är den väl värd ett kort stopp.

Parkering och informationstavla finns vid kyrkogården.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps