Örnsköldsviks Fredsmonument

EN UDDA UTFLYKT


Sveriges veteraner har på senare år fått allt större uppmärksamhet och erkännande från politiker och samhället i stort. Redan för drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats utanför Europa, och sedan dess har närmare 100 000 personer, både män och kvinnor, deltagit i internationella insatser under FN:s flagga i bland annat Gaza, Libanon, Kongo, Liberia, Mali och Afghanistan.

En viktig milstolpe för veteranerna och deras synlighet i samhället var 2015 års veteranutredning, som ledde till att Veterandagen fick statsceremoniell status och blev allmän flaggdag. Sedan dess har också kunskapen om veteranernas situation och behov ökat, inte minst inom vården.

Sveriges Veteranförbund är en organisation som verkar för att stötta och hjälpa alla svenska veteraner, oavsett vilken typ av utlandstjänst de har utfört. En veteran kan vara en soldat, brandman eller polis som har deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser utomlands på uppdrag av världssamfundet.

Sveriges Veteranförbund har också fått högt beskydd av H.K.H. Prins Carl Philip, vilket visar på den viktiga roll veteranerna spelar i svensk utrikespolitik och internationellt samarbete för fred och säkerhet.

För att hedra och minnas veteranernas insatser har det på förbundets initiativ upprättats ett stort antal minnesstenar och monument runt om i landet. Att lista dem alla är för oss en omöjlighet, men ett av veteranmonumenten är Fredsmonumentet i Stadsträdgårdsparken i Örnsköldsvik som man ser på bild här.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps