Vibyggerå Gamla Kyrka

EN UDDA UTFLYKT


Vibyggerå gamla kyrka är daterad till antingen slutet av 1200-talet eller tidigt på 1300-talet. Kyrkan är byggd av sten och representerar den typiska salkyrkan och saknar torn, vilket är karakteristiskt för många medeltida kyrkor i regionen.

Under dess långa historia har kyrkan genomgått flera ombyggnader och renoveringar. Vibyggerå nya kyrka byggdes mellan 1871 och 1874 och den gamla togs därefter ur bruk fram till 1916 då den nya kyrkan brann ner. Även efter 1919 då den nya kyrkan kunde återinvigas har den gamla sett sporadiskt bruk, särskilt under sommarmånaderna.

Interiören i Vibyggerå gamla kyrka är anmärkningsvärd, särskilt takmålningarna från 1730-talet och den välbevarade inredningen från 1700-talet som inkluderar en altaruppsats från 1771 av Johan Edler, och en predikstol av Simon Geting. Sakristian i kyrkan var ursprungligen byggd i sten men ersattes 1647 med en träkonstruktion efter att de ursprungliga stenmurarna riskerade att kollapsa.

Vibyggerå församling fick sin första kyrkklocka 1516, troligen gjuten av Busse Jacobsson i Stockholm. Klockan hade en inskrift på lågtyska och var en betydande tillgång för församlingen. Under Gustav Vasas kyrkgodsindrivning på 1500-talet köpte församlingen loss klockan. Både den ursprungliga klockan och en mindre klocka som anskaffades 1752 förstördes i branden 1916, men malmen från båda klockorna användes för att gjuta en ny lillklocka.

Vibyggerå gamla kyrka är belägen på en höjd väster om E4:an i södra utkanten av Docksta och passeras på Höga Kusten-leden. Tyvärr är den inte öppen för spontana besök så kontakta Kramfors pastorat före ett eventuellt besök. Strax intill står den märkliga Riksbanksstenen som ensam kan motivera ett besök till kyrkan.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till kyrkobyggnaden.


Vibyggerå gamla kyrka, Docksta

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps