Aspö Kronokyrkogård

EN UDDA UTFLYKT


När pesten ännu en gång kom till Sverige i början av 1700-talet, slog den olika hårt i landet. Blekinge var särskilt drabbat och i vissa socknar halverades befolkningen på bara ett par år. Av epidemins cirka 100 000 dödsoffer var 15 000 hemmahörande i det lilla landskapet i landets sydöstra hörn.

I Karlskrona, där många soldater bodde trångt tillsammans, slog pesten ovanligt våldsamt med omkring 6 000 döda. De första dödsfallen inträffade i oktober 1710 och myndigheterna var dåligt rustade. En pestkyrkogård för stadens civila befolkning inrättades norr om Tyska bryggaregården på Vämö, där de döda begravdes i stora massgravar markerade med enkla låga stenar.

För kronans folk inrättades en kronokyrkogård på Aspö, strax norr om kastellet Drottningskär, och tanken var säkert att de här skulle få en värdigare begravning än de civila på Vämö. Så blev det aldrig; smittan spreds okontrollerat och redan i juni 1711 var över 900 sjuka på Aspö. Varje dag bars hundratals lik till kronokyrkogården för att begravas i sina gångkläder i massgravar. Under 1711 begravdes 2 125 döda på kyrkogården, många utan vare sig kista eller gravsten.

Aspö kronokyrkogård används fortfarande för jordfästningar, men bara för anhöriga till dem som redan ligger begravda där. Kyrkogården kan vara lite svår att hitta till och det saknas både skyltning och parkeringsmöjligheter.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 56.115782, 15.563130
  • Adress: Aspö Kronokyrkogård, 370 22 Drottningskär
Öppna i Google Maps