Kommandoplats Batteri Stenbrottet

EN UDDA UTFLYKT


En av de viktigaste och tyngst bestyckade anläggningarna på Tjurkö var Batteri Stenbrottet som byggdes 1910. Batteriet skulle med sina fyra 24 cm haubitsar ge flankeringsstöd till Kungsholmens fort och i viss mån även Västra Hästholmens fort. Anläggningen uppfördes av sten från stenbrottet och man använde även den gamla brytväggen som skydd.

En halv kilometer från batteri stenbrottet högst upp på en klippa låg kommandocentralen med mätstation och omkringliggande skans. Batteriet och kommandocentralen togs ur krigsorganisationen 1936 och har sedan dess stått bortglömda. Batteriet har växt igen och i en utredning kallade SFV det som ”parkliknande” medan kommandocentralen står plomberad i stiglös terräng med utsikt över havet.

I en framtida upprustning av Befästningspark Karlskrona som besöksmål kommer kanske Batteri Stenbrottet ingå som en given del. Idag är det däremot svårt att ta sig fram till platsen även med en GPS. En utflykt till kommandocentralen ger framförallt en strålande utsikt och fästingar.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 56.112960, 15.603000
  • Adress: Flintevik, 373 63 Tjurkö
Öppna i Google Maps