Kommandoplats Batteri Stenbrottet

EN UDDA UTFLYKT


En av de viktigaste och tyngst bestyckade anläggningarna på Tjurkö var Batteri Stenbrottet, som byggdes 1910. Batteriet, med sina fyra 24 cm haubitsar, skulle ge flankeringsstöd till Kungsholmens fort och till viss del även Västra Hästholmens fort. Anläggningen uppfördes av sten från stenbrottet och använde den gamla brytväggen som skydd.

En halv kilometer från Batteri Stenbrottet, högst upp på en klippa, låg kommandocentralen med mätstation och omgivande skans. Batteriet och kommandocentralen togs ur krigsorganisationen 1936 och har sedan dess stått bortglömda. Batteriet har växt igen, och i en utredning kallade SFV det ”parkliknande”, medan kommandocentralen står plomberad i stiglös terräng med utsikt över havet.

I en framtida upprustning av Befästningspark Karlskrona som besöksmål, kommer kanske Batteri Stenbrottet att ingå som en given del. Idag är det däremot svårt att ta sig fram till platsen, även med GPS. En utflykt till kommandocentralen ger framför allt en strålande utsikt och risk för fästingar.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 56.112960, 15.603000
  • Adress: Flintevik, 373 63 Tjurkö
Öppna i Google Maps