Tjurkö Syftstation

EN UDDA UTFLYKT


En av de mer obskyra anläggningarna i Karlskronas Befästningspark är syftstationen på Tjurkö. Under världskrigen placerade kustartilleriet ut kontrollerbara minor för att spärra infarten mot örlogsbasen i Karlskrona. Till skillnad från kontaktminor behövde dessa avfyras manuellt från land och anläggningarna för detta kallades för syftstationer.

En sådan uppfördes på Tjurkös västra sida 1894 och var i drift fram till 1940-talet då utvecklingen gjort syftstationer överflödiga.

Tjurkö syftstation är interiört fantastiskt välbevarad, skulle man bara röja bort det sly som tagit över utsidan hade den varit ett givet besöksmål på en rundtur av Tjurkös militära installationer.

Syftstationen ligger väl dold och innebär en längre promenad över klipporna, men ett besök kan med fördel kombineras med båtkyrkogården som ligger ett stenkast norrut.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 56.119954, 15.603090
  • Adress: Hägnudden, 373 63 Tjurkö
Öppna i Google Maps