Åbrott Domarring

EN UDDA UTFLYKT


Det kan vara lätt att bli smått överväldigad av Bohusläns till synes ändlösa uppsättning av välbevarade fornlämningar, något som kanske framförallt gäller Tanums kommun. Trots det är domarringen i Åbrott väl värd ett kort stopp på en fornminnessafari genom kustlandskapet.

Domarringen består av 22 resta stenar i en cirkel på 18 meter i diameter. Det är mycket sällsynt att domarringarna uppfördes med fler än 13 stenar, oftast var det bara 9. Varför antalet stenar varierar mellan domarringarna är oklart, kanske fanns det regler för gravarnas utformning utifrån den gravsattas sociala position.

När domarringen undersöktes och restaurerades 1940 fann man lämningar efter en kremerad människa. Gravgåvorna som skickats med den döde bestod av en glasbägare, ett bryne och en benkam. Domarringen var ursprungligen en del av ett större gravfält med ett tiotal ytterligare gravar. Vissa är fortfarande markerade med resta stenar men de flesta är skadade av grustäkt.

Domarringen i Åbrott ligger strax intill den passerande landsvägen och det finns en liten parkeringsficka, markerad stig samt informationsskylt i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps