Tanums Världsarv - Aspebergets Hällristningar

EN UDDA UTFLYKT


Hällristningsområdet i Tanum blev ett världsarv 1994 och omfattar omkring 41 kvadratkilometer med över 600 kända hällristningsplatser. Tillsammans innehåller världsarvsområdet tiotusentals bilder som ger oss diffusa ledtrådar till bronsåldermänniskans kultur och världsuppfattning.

En av lokalerna ligger vid Aspeberget där en nästan en kilometer lång stig löper förbi sju hällar med ristningar. Den första och största panelen längs stigen innehåller cirka 250 bilder och domineras av djupt ingraverade avbildningar av tjurar, människor och skepp. Hällristningarna har lidit svårt av erosion, så det är troligen tack vare deras betydande djup som de fortfarande finns kvar för oss att se, även nu 3 000 år senare.

Bland de mer särpräglade figurristningarna är de kraftfulla bilderna av tjurarna som har karvats till ett djup på mer än en centimeter. Tjuren var en viktig symbol i bronsålderns mytologi och antas ha representerat fertilitet, mod och styrka. Bland hällristningarna finns också en av få avbildningar av vardagligt arbete; en man som plöjer med en plog som kallad ard. Plogen och bonden representerar antagligen inte arbetet i sig utan snarare fertilitet och återväxt.

Ser man till hällristningsmotiven kan man anta att bronsålderns människor var mycket upptagna med att tänka på sina skördar. Antagligen var de viktiga för överlevnaden inte bara för familjegruppen utan för hela byn. Det nödvändiga solljuset representeras ofta av en rund skiva med gaffelliknande solstrålar. Vid Aspeberget finns en unik sådan ristning som hålls upp av två kvinnofigurer längst upp i högra hörnet på den första hällen.

Det går inte att välja bara en hällristningslokal att besöka i Tanums världsarvsområde. Varje häll är unik och sevärd även om många av figurerna upprepas. För att uppleva hela området krävs mer än tid än bara en dag. Har man bråttom bör man välja med omsorg.

Parkering finns vid Vitlycke museum och liksom de andra hällarna som underhålls av museet är Aspeberget lättillgängligt och väl uppskyltat.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps