Dårskilds Högar

EN UDDA UTFLYKT


Inte för att Bohuslän i allmänhet och Strömstad i synnerhet saknar imponerande fornlämningar från järnåldern. Ändå är det något väldigt speciellt med gravfältet som kallas för Dårskilds Högar. Bara någon halvmil från Blomsholmsområdet, med monumentala gravar som Blomsholms skeppssättning, finner vi en liten skog med en sällan använd grusväg som leder till en sandig parkeringsyta.

Dårskilds Högar utmärker sig, trots sitt namn, genom de många och välbevarade domarringarna i området. En domarring är en cirkulär eller oval formation av stora stenar, vanligtvis ojämnt till antalet, som användes för begravningsändamål under järnåldern. Den största domarringen vid Dårskilds Högar har en diameter på 18 meter och består av 19 klumpstenar. Tidigare trodde man att domarringarna användes som tingsplatser, men arkeologiska fynd har visat att de istället varit begravningsplatser.

Enligt traditioner och uppteckningar från 1700-talet nämns Dårskilds Högar första gången av Tanumsprästen Johan Oedman. Han beskriver Dårskild som en vikingakung som tros ha stupat tillsammans med sina män i ett krig vid åsen som löper längs med gravfältet. Över deras gravar byggdes de högar som nu syns på gravfältet.

En annan berättelse kopplar Dårskilds Högar till Thorkjell Dyrdil, styrman på vikingaskeppet Tranan och morbror till den norske kungen Olav Tryggvasson. Enligt denna berättelse fördes de döda från slaget vid Svolder omkring år 1000 till Dårskilds Högar för att begravas. Händelsen resulterade i att gränslinjen mellan Norge och Sverige fastställdes vid Idefjorden, där Erik Ladejarl blev kung över den norska sidan och Olof Skötkonung över den svenska.

Landskapet runt Dårskilds Högar är format av en 12 000 år gammal randmorän från den senaste istiden som har erbjudit skydd från Västerhavet under årtusenden. Två hålvägar som löper längs med gravfältet indikerar att området använts av människor under långa perioder, möjligen redan från stenåldern. På promenadslingan runt området passerar man den sägenomsusade Tallriksstenen som symboliserar punkten där sex gamla bygränser sammanstrålar. På stenen finns flera skålgropar och rännor, vilka antagligen härstammar från bronsåldern, men lika gärna kan vara äldre än så.

Dårskilds Högar är väl skyltat men promenadslingan tar sin tid, så vill man uppleva hela gravfältet bör man avsätta någon timme eller två.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.92847, 11.31643
  • Adress: Hjälmstad Backelid, 452 94 Strömstad
Öppna i Google Maps