Dragsmarks Klosterruin

EN UDDA UTFLYKT


Långt ut Bokenäset förväntar man sig kanske främst storslagen natur, fantastiska dykmöjligheter och lata dagar på klipporna. Mindre väntat är att stöta på ruinerna efter ett medeltida kloster som tillhörde Premonstratensorden.

Dragmarks kloster härstammar från mitten av 1200-talet, då regionen tillhörde Norge, och var ursprungligen dedikerat åt Jungfru Maria. Den var en del av Premonstratensorden, en religiös orden grundad i nordöstra Frankrike år 1120 som var känd för sitt meditativa liv inom klostrets väggar, och omfattande själavård utanför dem.

Klostret uppfördes med stöd av den norske kungen Håkon Håkonsson och var under cirka hundra år sedan en respekterad institution. Bygden runt Dragsmarks kyrka var då något av ett kulturellt centrum, med klostret som given medelpunkt. Tack vare sitt rykte lyckades klostret genom gåvor och arv bli en av regionens största markägare innan glansdagarna var över.

Under 1300-talet drabbades klostret av ekonomiska svårigheter, delvis på grund av pestens härjningar. Trots annekteringar av omkringliggande kyrkor för att förbättra sin finansiella situation, var klostret vid reformationen 1530 i långt gånget förfall. Efter reformationen tilläts några munkar att bo kvar, men under slutet av 1500-talet upphörde gudstjänster i den förfallna klosterkyrkan, och platsen övergavs.

På 1600-talet började sten från klostrets murar att fraktas bort för att användas i byggandet av Bohus fästning, vilket skulle markera början på slutet för vad som en gång var ett blomstrande kloster med ett rikt kulturliv.

Premonstratensermunkarna har nu sedan länge lämnat Dragsmark och det vi ser är spåren efter klosterkyrkan, som mätte 20 gånger 10 meter, och delar av kapitelsalen. Det är en fascinerande och kulturhistoriskt viktig ruin som väl förtjänar ett besök, men tänk på att den ligger på privat mark vilket kräver visad hänsyn.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till ruinen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps