Fiskebäckskils Väderkvarn

EN UDDA UTFLYKT


Under 1800-talet gled de ljudlösa vingarna på väderkvarnarna i vinden vart man än vände blicken utmed kustbandet i Bohuslän. Bara på Skaftö fanns det under en period 15-20 kvarnar för att tillgodose jordbrukets behov.

Väderkvarnen i Fiskebäckskil har med tiden blivit något av ett landmärke för byn, även fast den uppfördes 1854-55 och såldes till hembygdsföreningen redan 1913. Den är en typisk holländsk kvarn med båthätta och gallervingar, som tidigare var försedda med segel.
Första omnämnandet av en kvarn på platsen är från 1773, då troligen en ”holkekvarn”.

Idag tar hembygdsföreningen hand om kvarnen, ser till att den tjärstryks regelbundet och att vingarna vrids. Varje sommar visas den upp med efterföljande kaffeservering och den har blivit till en kulturhistoriskt viktig plats både för bygden och för turismen.

Läs mer om kvarnens korta historia och dess ägare på hembygdsföreningens hemsida.


Fiskebäckskils Väderkvarn

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps