Gånggriften vid Lunden

EN UDDA UTFLYKT


Gånggriften vid Lunden på Orust är egentligen klassad som en dös och är både välbevarad och knuten till en tragisk händelse i modern tid. När megalitgraven uppfördes någon gång för omkring 5000 år sedan blickade den ut över havet, men i och med landhöjningen krävs idag en kortare promenad i hagmark utan något hav i sikte.

Graven består av en gravkammare på knappt två gånger två meter, konstruerad av stora naturliga stenblock som också täcker graven. Entrégången på drygt tre meter sträcker sig genom en täckande jordhög in i gravkammaren och möjliggjorde nya begravningar i dösen.

Utgrävningen av gånggriften vid Lunden skedde 1915 under ledning av arkeologen Wilhelm Ekman. Den var då en del av en större arkeologiskt projekt på Orust som också inkluderade bland annat Leby Gånggrift. Bland fynden i graven fanns krukskärvor, sten- och flintredskap, bärnstensstycken, en dubbelknapp av bärnsten och spår av rituella offer i form av krossade keramikkärl. Arkeologerna noterade att omkring 400 fragment från ett tjugotal kärl, många dekorerade, hittades i området runt ingången till gånggriften, vilket antyder att rituella handlingar kan ha ägt rum där. Bara 200 meter från graven finns även spår av en neolitisk bosättning som kan ha koppling till dösen.

Gånggriften vid Lunden är en vacker och välbevarad stenkammargrav som är väl värd ett besök. Men det är också platsen för den olycka som tog Wilhelm Ekmans liv under utgrävningen. När stenarna skulle placeras tillbaka för att återställa graven föll det tunga takblocket ned och krossade Ekman. Strax intill graven står en minnessten rest över Ekmans minne, en arkeolog som gjorde en stor insats för att dokumentera Orusts fornlämningar men bara fick bli 33 år gammal.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till stigen som leder upp till graven. Om somrarna går djur i hagen och stigen kan vara svår att följa, bäst är att ha koordinaterna redo.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps