Glose Altare

EN UDDA UTFLYKT


Nordens ark är en av Västkustens största sevärdheter som lockar oräkneliga besökare varje år. Djurparken ligger på Åby säteri vars historia sträcker sig tillbaka till i alla fall 1300-talet, men människor har bott och brukat jorden här sedan inlandsisen drog sig tillbaka.

Strax norr om djurparken går en grusväg som få besökare bemödar sig att utforska. Den som väljer att gå grusvägen fram stöter snart på en skylt som visar in på en liten skogsstig, upp för en brant. Följer man stigen upp för berget når man snart den märkligaste delen av säteriet.

För ungefär 5000 år sedan, under den yngre delen av stenåldern, var höjden den sydligaste spetsen av en udde vid Åbyfjordens näringsrika och grunda vik. Havsytan var då omkring 20 meter högre än dagens nivå och täckte det som nu är odlad mark. Landskapet runt omkring var rikt på lövskog och frodig växtlighet, med en något högre medeltemperatur än i dag.

Här bodde människor som huvudsakligen levde av vad havet gav, kompletterat med boskap och småskaliga odlingar. Det var ett väglöst land som man nådde via havet, och det första man såg när man närmade sig stranden var en stor stenstruktur – en megalitgrav.

Glose Altare som graven kallas av tradition är en gånggrift som människorna här använde för att begrava dem med högst social status i gruppen. Den fungerade både som gravplats och som ett monument. Alla som ankom viken skulle veta vem landet tillhörde.

Gånggriften uppfördes för att hysa flera personer och är konstruerad som en rektangulär kammare, med en gång av kantställda hällar täckt av ett takblock. Graven har aldrig undersökts men från andra liknande gravar kan man förutsätta att den återanvändes under lång tid.

Vissa gånggrifter användes sporadiskt även tusentals år senare, under brons- och järnåldern. Troligtvis hade minnet om gravens symbolik då sedan länge bleknat, men ändå tillskrevs den andlig vikt. Det är en tradition som levt vidare in i modern tid för bara ett stenkast från Glose Altare finner vi en sentida kristen begravningsplats.

Den Nycanderska familjegravplatsen uppfördes under den senare delen av 1800-talet av Axel Nycander, arrendator av Åby Säteri. Det var under en nationalromantisk tid och kanske ville man tillskriva familjen en kontinuitet som saknades genom att anlägga gravplatsen just här. Kyrkogården används fortfarande för begravningar, vilket betyder att platsen tillsammans med Glose Altare nu använts kontinuerligt för begravningar i 5000 år.

Parkering finns vid Nordens Ark men gravplatsen är inte skyltad från djurparken. Vid stigstart finns däremot en skylt som visar vägen in i skogen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps