Goddagstenen

EN UDDA UTFLYKT


Sundsby Säteri ligger på ön Mjörn som förbinder Tjörn och Orust. Läget gör att många passerar Sundsby på väg hit eller dit och många stannar även till för att besöka ekskogen eller sommarcafét. I jakten på sällsamma sevärdheter finns det egentligen ingen anledning att dröja sig kvar på Sundsby. Om det inte vore för Goddagstenen som står lite undangömd i trädgården med sitt enkla ”Goddag, Farvel”.

Det finns två versioner om hur stenen hittades. Den ena är att goddagstenen hittades på en åker i början av 1900-talet där den fungerade som en brosten. Det är versionen som står i inventeringsboken från 1974 och den använder en tidigare ägare som referens. Den andra versionen är Sundsbys Vänförenings och de menar att den stod vid en medeltida väg som utgick från Höviksnäs på Tjörn och passerade Sundsby innan den fortsatte vidare till Orust.

Goddagstenen är helt klart den artigaste grindstolpe vi stött på och förtjänar bara därför en egen udda utflykt. Gissningsvis pekar inskriptionen på året då den restes för att börja sitt arbete som grindstöd, men det är inte heller omöjligt att årtalet pekar på en specifik händelse i säteriets historia som fallit i glömska, det finns ytterligare text på stolpen som med åren vittrat bort.


Goddagstenen på Sundsby Säteri

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps