Grönehög

EN UDDA UTFLYKT


Bohusläns största gravhög kallas för Grönehög och ligger i Skee socken strax norr om Strömstad. När gravhögen uppfördes ca 500 e.Kr. såg landskapet markant annorlunda ut, havsvattennivån stod högre och här där Grönehög uppfördes var det inte långt till strandlinjen.

Grönehög mäter ca 45 meter i diameter och är ca 6 meter hög. Runt omkring finns ytterligare sex mindre delvis förstörda gravhögar och troligtvis var det en gång i tiden ännu fler. Troligtvis har människor gravlagts här under flera hundra år men det är bara Grönehög som undersökts av arkeologer.

Vid undersökningen 1928 som genomfördes av Sune Lindqvist kunde man konstatera att Grönehög uppförts av torvor över ett tidigare anlagt röse från äldre järnåldern. Fynden bestod av en urna med rengjorda och brända ben samt spridda fläckar av bålsmörja i rösets övre del.

Grönehög är kanske inte vidare visuellt imponerande men som en del i en större fornminnessafari kring Blomsholm utgör gravhögen ändå ett nödvändigt stopp. Parkering och informationstavla finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps