Gyrome Altare

EN UDDA UTFLYKT


Hällkistan Gyrome Altare kallas också Gyrome Kyrka eller Gyromen, som ska betyda Jättekvinnans Ugn. Hällkistan uppfördes någon gång under den yngre stenåldern, 4000 – 1800 f.Kr, och mäter 6 meter på längden, 2,4 meter på bredden med en täckhäll på 3,2 x 1,3 meter.

Slängda vid sidan ligger två hällar, som antagligen också varit täckhällar, försedda med 24 skålgropar. Det är ungefär så mycket arkeologerna vet om Gyrome Altare. I Kareby Socken har människor levt sedan stenåldern, man har funnit sju boplatser och fyra hällkistor från perioden. Spåren av mänsklig aktivitet fortsätter sedan genom bronsåldern med flera gravrösen och hällristningar, fram till järnålderns gravfält och fornborg och vidare till våra dagar.

Det är lite besvärligt att hitta till Gyrome Altare. En gång har det funnits en markerad stig från en parkeringsficka vid landsvägen men den är igenväxt sedan många år tillbaka. Följ koordinaterna så ska det gå bra.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps