Hoga Domarringar

EN UDDA UTFLYKT


Har man tagit sig hela vägen till Orusts enda runsten Hogastenen så står man mitt i ett gravfält från järnåldern. Området har varit bebott sedan i alla fall bronsåldern och vill man se andra lämningar från forntiden runt Hogastenen räcker det med att vända blicken söderut. Runt omkring runstenen finns åtta större högar, den största 15 meter i diameter, och 17 övertorvade stensättningar.

Söder om Hogastenen går en gammal färdväg med både hällristningar och gravar. Kanske har vägen funnits ända sedan dess. Fortsätter man sedan den gamla vägen söderut kommer man snart till ett gravfält i skogsbrynet, just när man lämnar Vrälands slätter bakom sig. Här finns två domarringar med 7 respektive 9 större stenar. Antagligen har bägge haft 9 stenar men två har med åren gått förlorade.

Gravfältet är inte utgrävt och vid en första anblick kanske det inte verkar vidare anmärkningsvärt. Men i en kontext med gravhögarna, skålgroparna och givetvis också då Hogastenen så utgör den gamla färdvägen med sina minnesplatser en sällsam resa genom forntiden.

Parkering finns vid stigstarten till Hogastenen och på plats uppe vid gravfältet finns en informationstavla som berättar mer om gravarna och området.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps