Hogastenen

EN UDDA UTFLYKT


Hogastenen, även kallad Ramunds Häll, är en märklig runsten belägen i Hoga, Stala socken på ön Orust. Runstenen dateras till cirka år 800 e.Kr., vilket placerar den i övergången mellan vendel- och vikingatiden. Hogastenen är särskilt anmärkningsvärd då den är den enda kända runstenen från Orust och en av ett fåtal i Bohuslän​​​​.

Runstenen är nästan tre meter hög med en runrad bestående av 22 runor ristade på ena kortsidan. Inskriptionen på Hogastenen har varit föremål för olika tolkningar genom åren. En av de tidigaste beskrivningarna av stenen gjordes år 1643 av den danske läkaren och fornforskaren Ole Worm. På mitten av 1800-talet besökte fornforskaren och målaren Gustaf Brusewitz platsen och dokumenterade runstenen. Den senaste tolkningen av Hogastenens runrad gjordes 1992 och enligt den tolkningen lyder den översatta inskriften:

”Jo i Å utförde denna sten här på mulen”

I den tolkningen betyder ”mula” höjd eller ås​​ och bör syfta på gravkullen i bakgrunden, Jo är namnet på personen som reste stenen och som bodde i Å.

Hogastenen är en fantasieggande utflykt till en dimmig forntid som med lätthet kan kombineras med Hoga Domarringar lite längre upp på kullen. Parkering finns i anslutning och stigen är lättvandrad. På plats finns informationsskyltar som berättar mer om stenen.


Hogastenen

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps