Klövedal Dös

EN UDDA UTFLYKT


Hur fornlämningar är skyltade följer inget logiskt mönster. Ibland kan en anonym stenhög vara bra skyltad och andra gånger kan en välbevarad megalitgrav helt sakna information utanför Riksantikvarieämbetet register. Klövedal dös är en av dem utan skylt, men av Tjörns två dösar är det också den mest skadade. Fyra vägghällar står fortfarande upp och takhällen står lutad mot en av dessa. I övrigt är den raserad och hällarna är spridda runt kammaren.

Valla Dös på Dösavägen drygt en mil österut restaurerades på 1920-talet och är mer värd ett besök.


Klövedal Dös

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.0443, 11.5855
  • Adress: Kyrkofjäll, 471 92 Klövedal
Öppna i Google Maps