Kosteröarna

EN UDDA UTFLYKT


Vill man verkligen uppleva Bohusläns karga kustlandskap så behöver man ta sig ut på öarna. Ett av de enklare men fortfarande spännande alternativen är att ta passagerarfärjan ut till de nästintill bilfria Kosteröarna.

Kosteröarna erbjuder en fascinerande blandning av natur, historia och biologisk mångfald. Ögruppen består av Nordkoster, Sydkoster och många mindre kobbar och skär. Nordkoster karaktäriseras av sitt mer karga landskap med hällmarker och ljung- och buskhedar, medan Sydkoster är lummigare med åker- och ängsmarker samt lövskog.

Historiskt sett har Kosteröarna genomgått en betydande förändring. Berggrunden bildades för cirka 1,8 miljarder år sedan, och efter istiden låg öarna under vatten. Vattenståndet var cirka 10 meter högre för 2000 år sedan jämfört med idag. Öarna befolkades möjligen under 1300-talet av människor på flykt från digerdöden. På 1600-talet, efter att ha blivit en del av Sverige genom freden i Roskilde 1658, fanns det bara sex gårdar på öarna. Under 1900-talets början hade befolkningen växt till cirka 500 personer, och fisket utgjorde en viktig del av livet på öarna.

Kosteröarna är kända för att ha en av Sveriges mest artrika flora och fauna. Det finns över 600 arter av kärlväxter, inklusive flera orkidéarter och sällsynta växter som bohusranunkel och sandtimotej. Fågellivet är också varierat med arter som hämpling och törnskata, samt kustfåglar som tärnor och ejder. Öarna attraherar också ett stort antal fjärilar och andra insekter.

Kosteröarna är en del av Kosterhavets nationalpark, Sveriges första marina nationalpark och hem till ett rikt marint liv med många unika arter. Det är också landets mest besvärliga nationalpark att faktiskt besöka, så vi har valt att hålla oss till öarna.

Kosteröarna navigeras med fördel till fots och det går en vandringsled som sträcker sig runt bägge öarna. På Sydkoster finns även Naturrum Kosterhavet som berättar mer om öarna och nationalparken. Se deras hemsida för mer information.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps