Kung Tryggves Grav

EN UDDA UTFLYKT


Hur mycket besvär är det lönt att utstå för att få se ett bronsåldersröse bland många i Bohusläns vindpinade landskap? Kung Tryggves Grav på den lilla ön Tryggö, strax söder om Ramsvikslandet, är ett särskilt besvärligt röse att besöka om man inte har tillgång till båt. Har man tur en kall vinter så har grundet frusit till is och man kan gå torrskodd över till ön från fastlandet, i annat fall får man återvända till sommaren.

Tryggve Olavsson var kung över Ranrike, som norra Bohuslän hette då, någon gång på 900-talet. Enligt de invecklade sagorna var han en mäktig viking som härjade både på Irland och i Skottland. Han mötte ett lika blodigt slut som sig bör efter ett liv av strid och sägs ha blivit begraven här i Kung Tryggves grav.

Kung Tryggve förmodas ha dött omkring 963 e.Kr, men röset är daterat till äldre bronsålder 2000 år tidigare. Genom åren har många tursökare försökt hitta Tryggves grav i röset och i början av 1900-talet var det nästan helt raserat. I samband med restaureringen på 1920-talet genomfördes en arkeologisk utgrävning utan att man hittade några spår av vikingakungen. Istället fann man blygsamma fynd i form av brända djurben, obrända ben från en människa, en nitnagel av järn och ett flintavslag.

Men vem vet, kanske är det faktiskt den mäktiga sagokungen som ligger begravd där ute på den svårtillgängliga ön. Kanske får vi svaret på gåtan någon gång i framtiden, kanske inte. I vilket fall utgör Kung Tryggves grav en av de mer spektakulära forntida gravplatserna i Bohuslän och ett monument över vikingatidernas sagokungar. Tryggö med sin steniga terräng och sitt utsatta läge ger i sig en atmosfärisk bakgrund till sagorna.

Kung Tryggves grav är inte lättåtkomlig. Efter en stiglös promenad över klipporna når man sundet som ibland kan forceras utan båt. Därefter följer en klättring upp till toppen av berget där röset är beläget. Skyltning saknas.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps