Labyrinten vid Ulmekärr

EN UDDA UTFLYKT


Labyrinten vid Ulmekärr anses vara en av de bäst bevarade och välkonstruerade i hela landet. Genom åren har flera labyrinter i Sverige grävts ut för att försöka lösa gåtan med deras ålder och syfte, men man har aldrig gjort några fynd som kan förklara deras existens. De har inte fungerat som gravar, men ofta finns det gravfält i deras omedelbara närhet – så som här i Ulmekärr.

Under 1800-talet förstördes gravfältet i samband med att man plockade med sig stenar till ett brobygge. Än idag syns groparna där de resta stenarna en gång stod. Men om de har någon koppling till labyrinten är omöjligt att säga. Labyrinter har sedan länge använts av säsongsfiskare, antagligen för att på magisk väg påverka fiskelyckan. Historier om användningen av labyrinter för sådana syften finns bevarade i ganska sena upptäckningar.

Om Labyrinten vid Ulmekärr haft någon forntida funktion som gått förlorad i tidens dimma och faktiskt hör till gravfältet, om den är anlagd av sentida fiskare i behov av tur, eller om det är så att fiskarna återanvänt en labyrint som redan fanns på plats – det är frågor som inte kan få sina svar.

Labyrinten vid Ulmekärr ligger lätt tillgänglig men parkering saknas. På plats finns en medtagen informationsskylt som berättar om labyrinten.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.70507, 11.24329
  • Adress: Havstenssundsvägen 1, 457 72 Grebbestad
Öppna i Google Maps