Leby Gånggrift

EN UDDA UTFLYKT


Leby gånggrift på Orust är både en av Bohusläns bäst bevarade stenåldersgravar, och samtidigt en av de minst spektakulära. Tack vare att den hög som i regel byggdes för att omsluta megalitgravar till stor del är intakt, göms det mesta av den imponerande konstruktionen fortfarande av jord.

Gravhögen som gömmer gånggriften är 18 meter i diameter och 2,5 meter hög. Gravkammaren är byggd av tolv stenhällar med plana sidor vända inåt, och taket består av tre stora hällar. En nästan sex meter lång gång, byggd av tio hällar, leder till kammaren. Gången är täckt med tre hällar och har noggrant tätats med mindre stenar. Vid gångens mynning finns en tröskel av kantställda stenskivor och vid öppningen till kammaren en ”dörr” av sten. Öppningen som man nu ser spår av under stenblocket är grävt i sen tid.

Den arkeologiska undersökningen av Leby gånggrift genomfördes 1915 under ledning av arkeologen Vilhelm Ekman. Fynden i graven inkluderade bland annat benbitar, tre skivformade flintskrapor, en pilspets av flinta med tvärställd egg, en bärnstenspärla, skärvor från lerkärl samt ytterligare föremål från senare begravningar såsom en spjutspets av flinta, benbitar, fyra lerpärlor, järnfragment och keramikskärvor. Fynden antyder att graven användes under en lång tid, inklusive vidare in under brons- och järnåldern.

Tack vare att Leby gånggrift är såpass välbevarad så ger den inte det monumentala intryck som liknande gravar brukar göra när jordhögen saknas. Den smala ingången leder möjligtvis fortfarande in till gravkammaren, men det är inget som testades vid vårt besök.

Parkering finns i nära anslutning, men en kortare promenad krävs för att komma fram till gånggriften.


Leby Gånggrift

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps