Lysegårdens Vattenfall

EN UDDA UTFLYKT


Vattenfallet i Lysegårdens naturreservat i Kungälvs norra del är med sina 38 meter i fallhöjd ett av Västsveriges största, och utan tvekan det största i närheten av Göteborg. Lysegårdens vattenfall är en del av Vallerån som här faller ner från berget Örnekulan på sin väg mot Göta Älv.

Området kring ån kännetecknas av en rika flora med al, hägg, alm och ask, samt en frodig undervegetation. Den västra delen av reservatet kallas för Varpedalen och är särskilt känd för sin ädellövskog, medan den nordöstra delen består av en blockrik brant. Vallerån är också en viktig lekplats för havsöring och reservatet är skyddat som ett Natura 2000-område.

Om man imponeras av vattenfall eller inte är en smakfråga, men ett besök till det i Lysegården innebär i alla fall inga större ansträngningar. Lysegårdens vattenfall är så lättillgängligt det kan bli. Parkeringsmöjligheter finns vid den närliggande golfbanan och sedan är det en kort promenad på en dryg kilometer fram till vattenfallet. Vägen är väl underhållen och fungerar både för rullstolar och barnvagnar.


Lysegårdens Vattenfall

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps