Masslebergs Gånggrift Stenhuset

EN UDDA UTFLYKT


I Massleberg öster om Strömstad har den jordbrukande människan satt sina avtryck från stenåldern fram till idag. Förutom den gånggrift som kallas för Stenhuset finns här hällristningar från bronsåldern och gravsättningar som sträcker sig fram till den yngre stenåldern.

Masslebergs gånggrift uppfördes för omkring 5000 år sedan på den tidiga bondestenåldern. Det som idag är slättmark var då en skyddad havsvik och stenhuset var vänt mot havet. Gånggriften är inte rektangulär utan består av fem sidor ursprungligen uppbyggd av sju stenhållar, varav en idag saknas.

Stenhusets takhäll mäter 2,4 x 2,2 meter och nästan en halvmeter tjock. Vad man ser idag är själva gravkammaren och den fem meter långa gång som en gång ledde fram till den är numera jordfylld. På toppen av takhällen finns spår av flera skålgropar som antagligen ristades under bronsåldern.

Hela området kring Massleberg är väl värt ett besök men tänk på att fornlämningarna ligger på privat mark med djur och människor i närheten. Parkera vid anvisad plats och skräpa inte ner.


Masslebergs Gånggrift Stenhuset

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps