Masslebergs Hällristningar

EN UDDA UTFLYKT


Massleberg utanför Strömstad är ett av Bohusläns mest fascinerande fornlämningsområden. Dalgången vid Massleberg och Jörlov består av en lättbearbetad sandjord som lockat bönder från stenåldern fram till idag och alla har de lämnat sina spår.

Den tydligaste lämningen från de första stenåldersbönderna är den stora gånggriften som är omkring 5000 år gammal, men arkeologer har också hittat spår efter flera stenåldersboplatser i området.

Under bronsåldern fortsatte bönderna att bruka jorden och den tidens människor lämnade också sina spår i landskapet. Utmed bergen på dalens västra sida finns flera hällristningslokaler där den i Massleberg är den tydligaste och mest värd ett besök.

De viktigaste motiven i Massleberg är män som bär eller höjer yxor, spjut och sköldar. Det finns även avbildningar av fotspår, ett rutnät, en solkors, små och stora skepp samt djur som hjortar och hundar i en jaktscen. Små streck på roddarskeppen symboliserar besättningsmedlemmarna. En intressant detalj på skeppsbilderna är ”kroken” som indikerar ett lur, ett gammalt blåsinstrument som man funnit exemplar av i Danmark.

Här finns också en bild av en man som ensam lyfter ett skepp, en så kallad skeppsbärare. De återfinns vid flera hällristningslokaler runt om i landet och föreställer möjligtvis en tidig nordisk myt.

Masslebergs hällsristningar och fornlämningsområde är lättillgängligt med parkering och tydliga informationsskyltar.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps