Olsborg

EN UDDA UTFLYKT


Norra Bohuslän är känt för sin semesteridyll, med ändlösa klippor mot Skagerrak för sol och bad, pittoreska fiskelägen och utmärkt segling. Från ett annat perspektiv är området känt för sina oräkneliga hällristningar från bronsåldern och en turbulent och våldsam medeltidshistoria.

Längst upp på en brant klippa vid sjön Bullaren låg en gång Olsborg, eller Olofsborg slott som det också kallats. Borgen byggdes 1502 av fogden Nils Ravaldsson efter ett uppror mot Viken, som området då hette. Borgens historia var kort och dramatisk: den förstördes delvis under en julfest 1504 av kung Hans trupper och återuppbyggdes av svenskarna efter Kristian II:s avsättning. Olsborg tjänade som administrativt centrum för norra Bohuslän mellan 1523 och 1525 under adelsmännen Lars Siggesson (Sparre) och Ture Jönsson (Tre Rosor). Borgen förstärktes särskilt 1526, men förstördes återigen 1531 av norska styrkor. Försök att återuppbygga borgen under andra hälften av 1500-talet gjordes av Erik XIV och Johan III. Av någon anledning blev arbetena aldrig slutförda och borgen förblev en ruin.

När platsen för Olsborg undersöktes 1902 visade det sig att det mesta var förstört. Dels genom eldsvådor men också genom bortforsling av byggnadsmaterial. Idag återstår otydliga rester efter borgens norra mur, samt resterna efter en källare på bergets topp. Numera kommer man istället till Olsborg för utsikten ut över Bullaren. På plats finns en informationsskylt och en bänk för att vila trötta ben.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps