Pilane Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Pilane gravfält är Tjörns kanske mest kända gravfält och utan tvekan det mest besökta. Här finns spår av mänsklig aktivitet i en kontinuitet som sträcker sig från stenåldern fram till modern tid.

Människans tid i Pilane börjar under den yngre stenåldern, när inlandsisen dragit sig tillbaka och de första bönderna kommit till Tjörns stränder. De tidiga människorna har lämnat efter sig spår från två bosättningar, med fynd av av vackert dekorerad trattbägarkeramik, bearbetad flinta och andra vardagsföremål. Under bronsåldern ristades sedan de anmärkningsvärda skeppen på hällen i Basteröd ett stenkast från gravfältet. På järnåldern upprättades slutligen det omfattande gravfältet, där de historiska stensättningarna idag delar plats med samtida konstverk.

Gravfältet i Pilane ligger i en sydsluttande dalgång, omgivet av berg och smala dalgångar, med havet bara en kort promenad bort. Enligt äldre beskrivningar och teckningar från början av 1800-talet bestod gravfältet av cirka 50 gravar, utformade som cirklar eller rektanglar med kantkedjor av tätt lagda stenar. Vissa gravar hade en sten i mitten, andra två eller tre, medan ytterligare andra inte hade några mittstenar alls.

Dagens dokumenterade gravfält består av cirka 90 fornlämningar, inklusive domarringar, gravhögar, runda stensättningar och resta stenar. Av 25 gravar med kantkedja har 15 av dem en eller två stående stenblock i mitten. Det är just dessa som ger Pilane gravfält sitt särpräglade utseende, mycket tack vare de horder av får som ser till att hålla vegetationen borta från gravarna.

Pilane har varit en samlingsplats för människor sedan den senaste istiden och än idag beger sig många hit för att besöka utställningen ”Skulptur i Pilane”. Skulpturutställningen har sedan 2007 varje sommar visat upp nya verk av ledande internationella konstnärer.

När man vill besöka Pilane gravfält styrs helt av om man som besökare även vill se skulpturutställningen. Under säsong är det inträde till området och man får samsas med andra besökare, medan man under resten av året oftast kan vandra ensam genom gravfältet i lugn och ro alldeles gratis.

Parkering och informationstavla finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps