Ragnhildsholmens Borgruin

EN UDDA UTFLYKT


Borgen på Ragnhildsholmen byggdes omkring år 1250 av den norske kungen Håkon Håkonsson. När den byggdes hade den ett mycket strategiskt läge och var viktig för att skydda både gränsen och staden Kungahälla mot svenskarna.

Borgen bestod av en huvudmur som omslöt en fyrkantig borggård, stödda hus och byggnader för besättning och förråd. På östra sidan av borgen fanns ett fyrkantigt torn, och på södra sidan en utanverk till skydd för porten, samt en vallgrav runt om hela borgen​​​​. På det hela måste det ha varit en mycket respektingivande anläggning, som sig bör för en viktig gränspostering.

Under tidigt 1300-tal var borgen och staden Kungahälla förlänade till den svenske hertigen Erik Magnusson, son till Magnus Ladulås och svärson till den norske kungen Håkon V. Det var under en period som präglades av maktstrider och konflikter mellan olika nordiska kungar. Men efter att Bohus fästning uppförts 1308 förlorade Ragnhildsholmen snabbt sin betydelse som kungligt säte och efter 1320 nämns borgen inte mer.

Kungahälla brändes slutligen ner 1612 efter en lång nedgångsperiod och av det gamla maktcentret finns idag inga spår ovan jord. Ragnhildsholmens borgruin med sina bevarade murar och valv utgör därför en fascinerande inblick i områdets medeltida historia.

Borgen förvaltas av Statens Fastighetsverk och det finns både en anlagd parkering och informativa skyltar på om området som berättar mer om borgens historia.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps