Ramsvikslandet Naturreservat

EN UDDA UTFLYKT


Vill man uppleva norra Bohusläns karga granitlandskap så finns det få bättre lämpade platser än naturreservatet Ramsvikslandet. Här finns de märkligt formade granitklipporna, spår efter forna tiders stenindustri, en rik flora och till och med en del militärhistoriska lämningar.

Ursprungligen var Ramsvikslandet en halvö men separerades från fastlandet när Sotenkanalen anlades 1935. Namnet Ramsvikslandet skapades i början av 1970-talet i samband med bildandet av naturreservatet Ramsvikslandet och Tryggö. Reservatet täcker idag en yta på cirka 2 800 hektar och är enkelt tillgängligt via en svängbro.

Landskapet på Ramsvikslandet är starkt präglat av den lokala geologiska historien, med spår av inlandsisen och den traditionella stenhuggarindustrin. Naturen varierar från klippiga kustlinjer och ljunghedar till naturbetesmarker och skogspartier. Men givetvis är det de släta granitklipporna som utmärker naturreservatet alldeles särskilt.

Vandringslederna på Ramsvikslandet varierar i längd och svårighetsgrad där ”Ramsvikslandet runt” är den längsta av Kuststigens rundslingor. Den ger en omväxlande vandring genom ljunghedar, naturbetesmarker och längs kustlinjen och är varmt rekommenderad.

Det spelar egentligen ingen roll när man kommer för att uppleva det särpräglade landskapet, det är lika kargt, bistert och blåset alla tider om året. Sommaren ser däremot många besökare så den folkskygge väljer med fördel en annan säsong.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps