Ranebo Naturskog

EN UDDA UTFLYKT


Ranebo naturskog är ett naturreservat i det vidsträckta skogsområdet Svartedalen, känt för sitt rika djur- och växtliv. Området är hem för en mängd skyddsvärda och hotade arter och är viktigt för bevarandet av biologisk mångfald​​. Ändå står det under ständigt hot om avverkning.

Svartedalen är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden och kännetecknas av ett sjörikt urbergslandskap där barrskogen dominerar. För att vara i en relativt tätbefolkad del av landet ger Svartedalen en oväntad känsla av att ha kommit ut i fullständig vildmark. Ranebo naturskog är en fredad liten del av skogen som har stått orörd sedan de planterades vid 1900-talets början. Här finns hotade och mindre vanliga svampar som lever på döda träd och fåglar som tjäder, orre, järpe och mindre hackspett

Att hitta till Ranebo naturskog är lite krångligare än att hitta till Svartedalen i stort. Det är lätt att missa den lilla parkeringen och skylten informerar bristfälligt om hur man tar sig in vidare i naturreservatet. Leden som utgår från parkeringen går genom bitvis svår terräng, upp till Stora Holmevatten och sedan tillbaka. Sammanlagt, om man inte går fel vill säga, blir det en 8,5 kilometer lång promenad som är klassad som svår.

Det är brant, bitvis blött och de gamla ledmarkeringarna otydliga. Belöningen är milsvid utsikt ut över de ändlösa barrskogarna, tysta små skogssjöar och en känsla av vildmark som är svår att slå så här nära storstaden.

Ranebo naturskog är en dold pärla som inte skulle ha funnits om det inte vore för ihärdiga miljökämpar. Länge var skogen hotad av avverkning och 1998 inrättar Greenpeace ett läger för att hindra skogsmaskinerna. Polis, medier och nyfikna samlades i de djupa skogarna och även om de till slut blev avhysta blev det början till en diskussion om hur de höga naturvärdena kunde räddas för framtiden.

Oavsett vad som händer med skogarna i Svartedalen verkar Ranebo naturskog ha blivit fredad och kommer förhoppningsvis finnas kvar även för framtida generationer.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps