Rikstvåan vid Åsen

EN UDDA UTFLYKT


Sedan urminnestider har en väg slingrat sig förbi den pittoreska byn Åsen, belägen söder om Uddevalla. Här strålade vägarna från Lilla Edet och Svenshögen mot Uddevalla samman, och över stenvalvsbron i byn gick huvudvägen från Göteborg. Redan från 1740-talet finns det historiska belägg för att Åsen var en viktig mötesplats, utrustad med både skjutshåll och gästgiveri – en tradition som överlevde ända in i modern tid.

Med 1930-talets tunga fordon som bussar och lastbilar stod det klart att den gamla grusvägen från 1901 inte längre höll måttet. Den ökade trafiken och fordonens vikt krävde en mer robust lösning. Under depressionen 1934 blev arbetslösheten ett allvarligt problem, och som en del av Arbetslöshetskommissionens åtgärder initierades projektet att stensätta Riksväg 2. Denna ambitiösa uppgift innefattade att lägga små gatstenar av granit med en mittsträng av mörkare granit och förstärkta sidor av betong, vilket gav en väg robust nog för den nya tidens fordon.

Arbetet stod klart i september 1935 och än idag finns rester av den stensatta Rikstvåan kvar i vissa tätorter, men det är bara den 680 meter långa sträckningen i Åsen som överlevt i landsbygdsmiljö. Vägsträckningen har ägts av markägarna sedan 1955 och sedan 1997 underhålls den av en vägförening. 1998 blev Rikstvåan vid Åsen Sveriges första byggnadsminnesförklarade väg.

Det är svårt att inte romantisera de 680 meterna av noggrant satta gatstenar, som står i skarp kontrast till den moderna E6:an bara några kilometer bort. Gatstenarna minner om en svunnen tid, då resan från Trelleborg till norska gränsen var en långsam och skumpig upplevelse, helt olik dagens snabba och stressade resvägar.

Vid den gamla stenvalvsbron finns en liten rastplats med informationsskylt om Rikstvåan.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.18727, 11.94386
  • Adress: Åsen, 459 91 Ljungskile
Öppna i Google Maps