Röe Borg

EN UDDA UTFLYKT


Sveriges historia präglas av oroligheter och krig, till den gränsen att arkeologer och historiker har haft svårt att reda ut alla obskyra befästningar från forntid fram till medeltid. Ett sådant exempel är Röe borg i Bro socken i nuvarande Lysekils kommun.

De tidiga fornborgarna uppfördes för att försvara en hel by eller bygd. De representerar en kaotisk tid där ett hot kunde uppenbara sig utan förvarning. Senare vid järnålderns slut, när en samhällsstruktur börjat uppträda, uppfördes befästningar för att skydda kungen, hans män och hans intressen. Borgarna inte bara skydd utan symboler för makt och sammanhållning i riket.

Senare fick även stormän tillåtelse att bygga befästa gårdar för att skydda sina intressen. En sådan låg här i dåvarande Norge, i vad som idag är Lysekils kommun.
Röe gård hade sin storhetstid under 1400-talet och tidigt 1500-tal och gårdsnamnet lever kvar än idag med gården vid bergets fot. Vad som hände med Röe borg på bergstoppen är däremot höjt i dunkel.

Då var den befästa gården en symbol för prestige, med dubbla vallgravar och kanske även en palissad som skyddade stormannens egendom. Byggnaderna hade målade fönster och gröna, glaserade golvplattor. På Röe levde man ett bekvämt liv i lyx och överflöd. Idag syns endast några husgrunder och en damm på bergets topp.

Arkeologiska fynd som guldmynt, mässingsskedar, fingerborgar, saxar och dryckesbägare berättar om stormannens glansdagar. Kanonkulor av sten och järn, pilspetsar, ammunition till kastmaskiner och blykulor till handeldvapen indikerar istället ett brutalt slut för livet på Röe.

Fynden antyder att Röe borg föll i början av 1500-talet, men historien bakom dess fall är fortfarande höljd i dunkel. Kanske ligger svaret i Sveriges ockupation av Bohuslän år 1523? Var Röe, en gård som en gång tillhörde en norsk storman, ett strategiskt hinder som skulle röjas ur vägen i ett större maktspel?

Parkering finns vid Röe gård. Följ sedan stigen runt till bergets baksida där en trappa leder upp till borgruinen. På plats finns sedan en informationsskylt som försöker förklara de otydliga ruinresterna.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps