Skalbanksmuseet

EN UDDA UTFLYKT


En skalbank är en större samling av fossilerade skal från mestadels djur, och världens största skalbank? Ja, den hittar man lite oväntat i kanten av ett industriområde i Uddevalla.

Skalbanksmuseet, som området heter, består till stor del av fossilerade musselskal, främst stenmusslan och jättehavstulpanen, men innehåller över hundra olika marina ryggradslösa arter. Många av dessa arter är glaciala, vilket innebär att de levde i ett ishav som bildades under en period av 200 till 1000 år. Intressanta fynd som har gjorts i skalbankarna inkluderar skelettdelar från marina däggdjur som vikare, späckhuggare och isbjörn. Bland skalbankarnas oändliga skelettdelar har man också hittat Sveriges äldsta fågelben, från ejdrar som levde för cirka 10 700 år sedan.

Det lilla huset i dalen är det egentliga Skalbanksmuseet och visar samlingar som donerats av Robert Thorburn i slutet av 1800-talet. Där kan man se modeller och animationer som illustrerar inlandsisens avsmältning och landhöjningen som har skapat de unika skalbankarna.

Själva museet har varit stängt de fåtal gånger vi passerat, men vad gör det när den stora behållningen är att gå runt på högar av fossiler som mäter flera tiotal meter på höjden. Parkering finns i direkt anslutning, och om man önskar finns en kortare promenadslinga med skyltar som berättar mer om skalbankarna.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps