Skans 407 Ramseröd

EN UDDA UTFLYKT


Det har gått omkring 80 år sedan Sverige senast rustade sig för krig. Under brinnande världskrig hade Tyskland ockuperat Norge och rädslan för att Sverige stod näst på tur var påtaglig. Numera finns flera bevarade försvarsanläggningar från beredskapstiden. Vissa fungerar som bemannade museer och andra som friluftsmuseer som står alla fritt att besöka.

Många skansar från andra världskriget har gått förlorade. Värnen har rivits, plomberats och sprängts. Men andra ligger kvar där ute i skogarna, bortglömda av alla utom markägare och möjligtvis lokalbefolkning.

Den tänkta försvarslinjen som sträckte sig mellan Uddevalla och Vänersborg var tänkt att möta en framryckande fiende från norr att nå Göteborg. Den första linjen vid gränsen ansågs redan vid uppförandet som förlorad. Sverige hade knappt några tunga vapen och möjligheten att mota tillbaka de teknologiskt avancerade styrkorna från tredje riket sågs som hopplöst. Istället satte man hoppet till den andra spärrlinjen här.

I efterhand är de flesta överens om att inte heller det hade räckt för att skydda Göteborg, eller i slutändan en total ockupation av Sverige. Hade tyskarna faktiskt invaderat så skulle ett försvar främst bestående av gevär och kulsprutor varit chanslöst. Försvarslinjen Uddevalla-Vänersborg är mestadels ganska okänd, och det gäller även skans 407 Ramseröd som skulle skydda järnvägen öster om Uddevalla.

Endast entusiaster gör sig besväret. Parkering och informationstavla saknas.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.34799, 11.9954
  • Adress: Ramseröd 155, 451 92 Uddevalla
Öppna i Google Maps