Skansberget

EN UDDA UTFLYKT


Berget som tornar upp sig i den västra delen av Uddevalla heter numera Skansberget. Före 1600-talet var det platsen för stadens avrättningsplats och kallades då för Galgeberget.

Det var den 6 juni 1612 som kung Kristian IV av Danmark beslutade att befästa Galgeberget med skansar, en försvarsanläggning som sedan kom att spela en viktig roll i stadens försvarshistoria, särskilt under Gyldenlöwefejden mellan 1675 och 1679​​. Än idag ser man spår efter Kung Kristian IV’s skansar i form av vallar och murar.

Under andra världskriget, efter det att Tyskland invaderat Norge i april 1940, blev Skansberget en del av en större försvarslinje mellan Uddevalla och Vänersborg. Linjen byggdes med bidrag från soldater från I17, ingenjörstrupper från Skara och lokala hantverkare. En av innovationerna i försvarslinjen var det så kallade Lindénvärnet, en stenkupol huggen i granit designad för att ge skydd mot flygbombning och artilleribeskjutning.

Några av dessa värn finns fortfarande kvar på Skansberget och har bevarats som kulturhistoria sevärdheter. De förvaltas av Uddevallas Försvarshistoriska Förening som visar upp den bevarade anläggningen under ett antal tillfällen varje år. Se deras hemsida för mer information.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps