S:t Olofs Valar

EN UDDA UTFLYKT


När man närmar sig Kyrkesund till havs eller till land så ser man snart fyra massiva stenhögar högst uppe på berget strax söder om samhället. De kallas för S:t Olofs Valar och deras tradition som sjömärken går tillbaka ända till bronsåldern när stenarna utgjorde ett gravröse. Någon gång användes rösets stenar för att bygga sju märkliga sjömärken, exakt när finns det ingen uppgift om.

Legenden berättar att kungasonen Olof, som senare blev Olof den helige, i början av 1000-talet skulle kappsegla mot sin bror från Kongahälla hem till Tönsberg. När Olof befann sig på Krossefjorden och seglade in mot berget rämnade det och Olof kunde styra skeppet genom det smala sund som då bildades. Sundet kallas idag Kyrkesund och till minne lät Olof resa valarna, som då kom att kallas S:t Olofs Valar.

Oavsett om legenden med Norges nationalhelgon är sann så är S:t Olofs valar ett fascinerande fornminne. De användes som sjömärken ända in på 1950-talet, idag står fyra av de sju fortfarande kvar på berget och fungerar som ett sällsamt utflyktsmål.

På vägen passerar man också utställningen Skulptur i Pilane och det märkliga gravfältet som den delar plats med.


S:t Olofs Valar

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps