Stenehed Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Gravfältet vid Stenehed är ett av de mest säregna i hela Bohuslän. Här är flera av järnålderns gravtyper representerade. Förutom högar och stensättningar finns flera resta stenar, en skeppssättning och resterna av en domarring. Det mest omtalade monumentet är raden av nio bautastenar, som ursprungligen var 11 eller 12, som gett gården Stenehed sitt namn. Gravfältet tros ha varit i bruk under folkvandringstid 400-600 e.Kr.

Vad stenraden symboliserar vet man inte säkert. Vissa menar att stenraden möjligtvis har varit en så kallad solkalender, ett astronomiskt instrument för att mäta solens bana. Enligt äldre källor ska det ha funnits flera liknande stenrader i Bohuslän, men den i Stenehed är den enda idag bevarade. Kanske är det faktiskt ett mystiskt astronomiskt instrument, eller så är det bara ännu ett oförklarligt stenmonument – rest till en hövding eller storman vars minne sedan länge bleknat.

En sägen som är knutna till platsen berättar om mötet mellan Kung Rane och drottning Hud. Drottningen, som var mäkta imponerad av Ranes tapperhet, hade lovat honom sin hand. När hon med sitt följe kom till Rane på höjden där Svarteborgs kyrka ligger hade han ångrat sig. I vredesmod lät hon då bränna borgen och lär ha sagt: ”Hittills har du hetat Raneborg, men hädanefter skall du heta Svarteborg”. Rane hämnades genom att dräpa drottningen och därefter den flyende brudskaran vid Stenehed. Stenraden skall enligt sägnen ha rests till minnet av denna händelse.

Oavsett sägen eller sanning så är gravfältet Stenehed en märklig upplevelse som inte bör missas på en forntidssafari runt Bohuslän. Parkering och informationsskylt finns i anslutning till gravfältet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps