Torsbo Hällristningar

EN UDDA UTFLYKT


Hällristningarna vid Torsbo är Tanums kanske mest obskyra hällristningslokal. Inte för att de egentligen ligger dolda eller svårtillgängliga. Faktum är att de en gång i tiden var bland de mest populära och välbesökta bland Tanums hällristningar. Idag hittar man inte dit utan gps-koordinater, alla skyltar är nedplockade och parkeringsplatsen ligger öde.

Torsbo hällristningar innefattar omkring 900 ristade figurer och skålgropar fördelade på sex hällar och är en av Sveriges största hällristningslokaler. Här finns ovanligt många stora krigare, avbildade nakna med svärd och sköld. Andra ristningar föreställer märkliga jaktscener med vapen som ser ut som pilbågar, lasson och bumeranger.

Den mest anmärkningsvärda av Torsbos hällristningar är en ristning av ett skepp som mäter 4,5 meter i längd, vilket gör det till det största i Sverige. Skeppet avbildas med 124 streck längs relingen, vilka tidigare tolkats som symboler för besättningen. Idag är många forskare skeptiska till att så stora fartyg faktiskt kunde byggas under bronsåldern​ och skeppets faktiska symbolik förblir en gåta.

Trots deras historiska värde har Torsbos hällristningar nyligen avvecklats som besöksmål efter att länsstyrelsen och markägaren inte kunde komma överens. Idag har spångar, trappor, skyltar och toaletter tagits bort, och det finns en risk att området kommer att växa igen på några års sikt.

Torsbo hällristningar saknar alltså skyltning, men följ gps-koordinaterna och du kommer till vad som en gång var en parkeringsplats. Därifrån får man fortsätta till fots på en otydlig men uppenbar stig.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps