Ruskig Kållereds Ångest

EN UDDA UTFLYKT


Valla socken på Tjörn, likt resten av ön, är rik på fornlämningar. Under stenåldern, när öns två dösar uppfördes, bestod Tjörn av ett system av små öar. Havet har sedan dess dragit sig tillbaka och skapat den sammanfogade ö vi ser idag.

Megalitgraven Valla Dös, eller Styrdalen Dös som den också kallas, ligger idag cirka 1,5 kilometer från strandlinjen. När graven användes, blickade den troligtvis ut mot havet. Dösarna stod aldrig med blottade stenar när de användes; stenkonstruktionen var istället gömd under en hög av sten, jord och torv.

Valla Dös undersöktes arkeologiskt 1915 och restaurerades samtidigt. Vid den tidpunkten var den redan sedan länge blottlagd och rensad på alla eventuella fynd. Den är mycket välbevarad och står lättillgängligt på Dösavägen, en bit från Valla kyrka. Den är väl värd ett besök.

Drygt en mil västerut ligger även Klövedal Dös, men den är i mycket sämre skick.


Valla - Styrdalen Dös på Tjörn

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps