Valsängs Strand

EN UDDA UTFLYKT


Sjöbodarna på Valsängs strand är en av Tjörns bäst bevarade hemligheter. Från dalslätten vid Kyrkefjäll går en smal sprickdal som mynnar ut i Stigfjorden. På en utskjutande udde finner man till slut en grupp med uråldriga sjöbodar, något som är mycket sällsynt i dagens Bohuslän.

Fyra av de fem sjöbodarna är knuttimrade och kan med all sannolikhet dateras till 1700-talet. Två av dem har försetts med brädor utanpå timmerstockarna. Alla bodarna har en liten utgång på ena gaveln men saknar fönster. Med sina tak av tegel står de omålade och naturligt trägrå. På äldre kartor kan man se att det funnits fler bodar på Valsängs strand. På skifteskartan från 1837 över Klövedals socken ser man sju sjöbodar i en klunga och två en bit därifrån. Enligt uppgift revs dessa två på 1930-talet. Bodarna som finns kvar är skyddade som byggnadsminnen sedan 1990.

Bodarna har använts av bönderna i Valsäng och Kyrkefjäll för att förvara redskap för husbehovsfisket. De fungerade också som lagerutrymme för laster som kom sjövägen, som ved från inlandet för vinterns behov och spannmål när den egna skörden inte räckte till.

Valsängs strand och sjöbodarna ger en unik inblick i hur det kunde se ut på öarna för tre hundra år sedan och är en varmt rekommenderad utflykt.

Vänligen respektera att motortrafik är förbjuden till sjöbodarna, men det går bra att cykla eller gå.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.051991, 11.595589
  • Adress: Valsäng Strand, 471 92 Klövedal
Öppna i Google Maps