Vinbräckastenen

EN UDDA UTFLYKT


Under 1800-talet, i verket ”Bohusläns historia och beskrifning”, betonade prästen Holmberg en särskild vacker stenstod i Bohuslän, som vid den tiden var nedfallen och sönderbruten. Det var inte förrän på 1970-talet som stenen återupprättades av en lokal hembygdsförening. Denna monumentala sten mäter nu 6,5 meter över marknivå, med en total längd på 7,86 meter och är därmed Skandinaviens högsta så kallade bautasten.

Det finns olika uppfattningar om syftet med sådana uppresta stenar. De har genom tiderna kittlant människors fantasi, från att ha tänkts vara efterlämningar av gigantiska forntida människor till att anses vara astronomiska instrument eller platser för offerriter. Nutida forskare är oftast mer försiktiga i sina tolkningar och ser dessa stenar som traditionella minnesmärken för gravplatser från järnåldern.

Vinbräckastenen är ett sådant minnesmärke från järnåldern. Den är placerad inuti en cirkulär stenformation, och ett kort avstånd norrut finns en liknande stenstruktur, vilket också är en gravplats. Detta kan vara delar av ett litet gravområde. I området kan man observera att stenarna från dessa forntida gravplatser sannolikt använts i de närbelägna gärdsgårdarna.

Graven som utgör Vinbräckastenen var sannolikt synlig från långt håll innan området blev bebyggt och skogbevuxet. Gravplatser från bronsåldern, belägna på höjder i närheten av sundet, tyder på att området var av stor betydelse under lång tid, kanske som en viktig kommunikationsväg, och att gravarna placerades högt för att vara synliga för alla resande.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till Vinbräckastenen.


Vinbräckastenen

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps