Åsgarns Hytta

EN UDDA UTFLYKT


Ibland är industrihistoriska lämningar fantasieggande ruiner. Ibland är det snudd på omöjligt att föreställa sig dess forna glansdagar. Åsgarns hytta utanför Avesta hör till de senare och består av ett 260 gånger 140 meter diffust område med otydliga ruinrester.

Åsgarns Hytta nämns redan 1572 som en gammal hytta och 1776 benämns den som ”socknens största och bästa hytta”. När hyttan upprustas 1854 för en sista blåsning 1855 kallas den för ”sin sista av sin ätt i Sverige, som blåste med bäljor och lerforma och saknade rostugn och rostade malmen i grop”.

Det är alltså inte överraskande att det inte finns så mycket kvar att se som besökare, men hembygdsföreningen har ändå sett till att det lilla som finns bevaras åt eftervärlden. En nybyggd ramp leder ut till hyttområdet och på plats finns en enklare informationstavla med för hyttan viktiga datum.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.24258, 16.25002
  • Adress: Åsgarn 101, 774 97 Fors
Öppna i Google Maps