Avesta Järnverk

EN UDDA UTFLYKT


Avesta Järnverk har en historia som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Ursprungligen var Avesta hem för ett av Europas största kopparverk som etablerades 1636. Anläggningen blev med tiden ett betydande centrum för tillverkningen av kopparmynt i Sverige, en roll den behöll från 1644 fram till 1831. Efter en stor brand som ödelade staden och bruket 1832 startade man om verksamheten och 1874 började bygget av ett järnverk på platsen.

Under 1900-talet genomgick Avesta Järnverk en omfattande modernisering och började inrikta sig på produktion av specialstål som innehöll höga halter av legeringar. Under denna period utvecklades järnbruket till att bli en viktig del av den stora Avestakoncernen och spelade en betydande roll i Sveriges industriella framgång.

Produktionen vid Avesta Järnverk inkluderade flera steg, som startade med att malm anlände via järnväg från gruvfälten i Norberg och Grängesberg. Malmen rostades i rostugnar för att bli sprödare och enklare att krossa, en process som reducerade svavelinnehållet. Sedan följde steg som krossning, sintring och slutligen smältning i masugnar där malmen reducerades med hjälp av kolet.

Det södra verket är fortfarande aktivt inom järnindustrin, medan det Norra verket nu är ett konstcenter och museum. Konstutställningarna håller en internationell klass men det är bevarade bruksmiljön som utgör den udda utflykten. Den före detta hyttanläggningen är från 1870-talet och räknas idag till en av Europas bäst bevarade. Som besökare kan man fritt vandra runt i den enorma anläggningen och lära sig om både brukets historia och om den industriella processen som en gång byggde landets välfärd.

Avesta Art / Verket har både öppettider och inträde, se deras hemsida för att planera ett besök.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps