Bispbergs Gruva

EN UDDA UTFLYKT


Bispbergs gruva anses idag vara en av landets mest välbevarade järngruvemiljöer. Den stora gruvlaven i trä över vasaschaktet byggdes 1889 och står än idag vakt över slagghögarna. Ibland hittar till och med turister hit.

Men historiskt sett har det varit som att det vilat en förbannelse över gruvhålen i Bispberg. Redan på 1400-talet valde man att lägga ner gruvdriften, förmodligen på grund av ras redan då. När gruvan åter öppnade 1530 var det på order av Gustav Vasa. Riket var då i stort behov av pengar och gruvnäringen var därför högt prioriterad. Bispbergs gruva drevs under några decennier så hårt att det började bli brist på skog runt Bispberg och Säter och till slut fick den order om att stänga 1575.

Men malmens lockelse var för stark och gruvdriften fortsatte i alla fall. Med ökade djup ökade takten på rasen och 1889 rasade så hela gruvan. Det är den nya gruvan vi idag ser spåren efter och driften här fortsatte ända fram till 1967. Då hade prisutvecklingen för malm stagnerat och i kombination med hög inflation och högre kvalitetskrav fanns det till slut ingen lönsamhet kvar i Bispbergs gruva.

Vasalaven och gruvområdet är väl värda ett besök, gärna i kombination med Sördalens konsthjul som försåg gruvan med kraft till pumpar och hiss genom en 2500 meter lång konstgång.

Bispbergs gruva ingår i satsningen Silverringen, en kulturslinga med flera intressanta besöksmål


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps