Flogbergets Gruvor

EN UDDA UTFLYKT


Flogbergets Gruvor i Smedjebacken är kanske Ekomuseum Bergslagens största besöksmål. Av alla de lämningar efter gruvor och industrier i Dalarna så är det här som besökaren kan komma historien riktigt nära. I alla fall om man värdesätter bekvämlighet.

I många fall innebär gruvturism annars ett visst mått av planering, utrustning och framförallt risktagande. Men inte vid Flogbergets gruvor i Smedjebacken. Här visas besökaren runt i både dagbrott och underjord i ordnade former, med hjälm och belysning som given utrustning.

Flogbergets gruvor har anor från 1600-talet och har brutits sedan dess, men det var först i början av 1900-talet när gruvan moderniserades som brytningen kom igång i större skala. Då anlades krossverket och anrikningsverket för tillverkning av pressade briketter som man fortfarande ser ruinerna av. Gruvan lades ner 1918 och återuppstod sedan som en besöksgruva på 1990-talet.

Idag är vissa av gruvorna torrlagda och öppna för besökare under sommarmånaderna, tillsammans med ett café och en teknikpark. Det går även att vandra runt det välskyltade området på egen hand, men då går det inte att komma under jord.

Se hemsidan för säsongens öppettider och priser.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps